Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Triangelstraat 73 Nijmegen

Omschrijving

Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 2 november 2021 vanaf 10:30 uur, online veiling via bva-auction.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Registergoed
Een tussenwoning met tuin, erf, (onder)grond en verder toebehoren, staande en gelegen te 6544 VJ Nijmegen, Triangelstraat 73, kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie H nummer 2273, groot 155 m².

Indeling
De directie-makelaar heeft de woning niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling:
Begane grond
Entree/hal, toilet, kelderkast, keuken, woonkamer met deur naar achtertuin met berging.
1e etage
Overloop met vlizotrap naar de zolder, drie slaapkamers en badkamer.
2e etage
Zolder.

Woonoppervlakte
Circa 103 m² (bron: BAG-viewer).

Inhoud
Circa 300 m³ (bron: NVM-archief).

Voorzieningen
In de woning zijn voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1967 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor- en achtergevel metselwerk. Het dak is gedekt met pannen. De houten kozijnen zijn voorzien van dubbel glas.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 2 november 2021 vanaf 10:30 uur, online (bij inzet en afslag) via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de “AVVE”), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 18 oktober 2021 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. mevrouw B. de Groot, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email: bdegroot@herschut.nl
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op bva-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Contact
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op bva-auctions.com of neemt u contact op met:
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
020 – 589 3010
info@khmakelaardij.nl

Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Dit dossier is in behandeling bij:
Bianca de Groot
020-301 62 80
bdegroot@herschut.nl

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Geveild
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1967
Soort dak
Pannen
Ligging
Aan rustige weg, in woonwijk

Oppervlakten en inhoud

Wonen
103 m²
Perceel
155 m²
Inhoud
300 m³

Indeling

Aantal kamers
4 kamers (3 slaapkamers)
Aantal woonlagen
3

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Neerbosch H 2273
Oppervlakte
155 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
NBH00-H-2273

Buitenruimte

Tuin
Achtertuin, voortuin
Achtertuin
65 m²
Ligging tuin
Gelegen op het noordoost bereikbaar via achterom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken

Media