Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Kotter 120 Amstelveen

Omschrijving

Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 16 januari 2023 ’s-avonds nà 18.00 uur in CAFÉ-RESTAURANT DAUPHINE, Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam van:

Her registergoed
Het woonhuis met schuur, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen te 1186 WN Amstelveen aan de Kotter 120, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie L nummer 2465, groot 111 m².

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar het woonhuis kunnen betreden en kunnen constateren dat het woonhuis niet wordt bewoond.

Locatie
Dit huis ligt in een kindvriendelijke en autoluwe buurt met alleen bestemmingsverkeer. Er zijn genoeg voorzieningen zoals winkels in de buurt voor de dagelijkse boodschappen.
Er is een aanbod van goede scholen in de buurt, zowel basis- als middelbare scholen. Deze scholen zijn op loop- en fietsafstand. Ook de ISA (International School of Amsterdam) is 10 minuten fietsen.
Verder zijn er tal van voorzieningen qua sport, zoals sportscholen, hockey en voetbal. Zeker voor de golfliefhebbers is dit een geweldige plek aangezien de prachtige golfbaan Amsteldijk op loopafstand aanwezig is.

Bereikbaarheid
Er is een goede infrastructuur zoals openbaar vervoer naar het Stadshart Amstelveen, Zuid-as, en Schiphol alsmede de uitvalsweg naar de A9.

Indeling
De directie-makelaar heeft het woonhuis van binnen kunnen inspecteren en komt tot de volgende indeling:

Begane grond
Entree, hal, meterkast, toilet, woonkamer met open keuken en toegang tot de achtertuin met een stenen berging en een achterom.

Eerste verdieping
Overloop, 3 slaapkamers en een badkamer.

Zolderverdieping
Open zolderruimte met een dakkapel aan de voor- en achterzijde en een stookruimte.

Woonoppervlakte
Circa 122 m² (Niet conform de NEN 2580 opgemeten).
Externe bergruimte
Circa 5 m²
Inhoud
Circa 366 m²

Voorzieningen
In de woning zijn voorzieningen aanwezig, echter doordat de woning al geruime tijd leegstaat zullen er geen garanties worden gegeven omtrent het al dan niet functioneren hiervan.

Bouwjaar
1981 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Gemetselde gevels, betonnen vloeren, houten kozijnen voorzien van isolerende beglazing en een zadeldak bedekt met pannen.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank(s)
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bezichtiging
De sleutels zijn in het bezit van de directie-makelaar, die op afspraken bezichtigingen zal houden.

Veiling
Openbare veiling (executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW)
De openbare veiling vindt plaats op 16 januari 2023 vanaf 18:00 uur in Café-restaurant Dauphine, Prins Bernhardplein 175, 1079 BL Amsterdam en online (bij inzet en afslag) via openbareverkoop.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan het Hermans & Schuttevaer notarissen te Amsterdam
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de “AVVE”), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op de websites van: openbareverkoop.nl en veilingnotaris.nl en de Eerste Amsterdamse.

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 1 januari 2023 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht
Hermans & Schuttevaer notarissen
t.a.v. mevrouw D. van Maanen
Jozef Israëlskade 48
1072 SB Amsterdam
E-mailadres: dvanmaanen@herschut.nl

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te
gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op eersteamsterdamse.nl en veilingnotaris.nl.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Geveild
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1981
Soort dak
Pannen
Ligging
In woonwijk

Oppervlakten en inhoud

Wonen
122 m²
Externe bergruimte
5 m²
Perceel
111 m²
Inhoud
366 m³

Indeling

Aantal kamers
5 kamers (3 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Douche, ligbad, wastafel
Aantal woonlagen
3

Energie

Isolatie
Dubbel glas

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amstelveen L 2465
Oppervlakte
111 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ASV00-L-2465

Buitenruimte

Tuin
Achtertuin, voortuin
Achtertuin
47 m²

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken