Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Vorige | Volgende
veiling

Zuiderven 1 Zaandam

Veiling

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Registergoed
Een vrijstaande woning met grond, erf en tuin, staande en gelegen te 1504 AV Zaandam, Zuiderven 1, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie D nummer 5424, groot 319 m².

Bezichtigen is NIET mogelijk.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 22 februari 2022 vanaf 14:00 uur, online veiling via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bva-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. Voor zover de directie-makelaar heeft kunnen constateren wordt het object niet door de eigenaar bewoond.

Locatie
De woning staat in een woonwijk en is op 5 minuten rij-afstand van onder andere de supermarkt “Vomar”. Ook zijn er verschillende basisscholen gelegen op loopafstand.

Bereikbaarheid
De woning is gelegen op een goed bereikbare plek met een bushalte op 4 minuten loopafstand en een snelweg in de nabijheid. Parkeren kan op openbare parkeerplekken.

Indeling
De directie-makelaar heeft de woning niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling.
Begane grond:
Entree, hal, toilet en woonkamer, keuken.
Eerste verdieping:
Twee slaapkamers en een badkamer.

Woonoppervlakte Circa 97 m² (bron: BAG viewer).
Inhoud Circa 320 m³ (bron: verkregen van derde).
Voorzieningen In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.
Bouwjaar Circa 1926 (bron: BAG-viewer).
Bouwaard Voor-, zij- en achtergevel metselwerk. Het dak is gedekt met pannen. De houten kozijnen zijn gedeeltelijk voorzien van dubbel glas.
Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW. De openbare veiling vindt plaats op 22 februari 2022 vanaf 14:00 uur, online (bij inzet en afslag) via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 7 februari 2022 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht Hermans & Schuttevaer t.a.v. de heer T. Bos, Jozef
Israëlskade 46-48, 1072 SB Amsterdam, of per mail: tbos@herschut.nl. Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op bva-auctions.com. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.


Inzetpremie De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.
Gunning De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.
Veilingkosten De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.
Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Bijzonderheden
Volgens ingewonnen informatie staat de woning al geruime tijd leeg, waardoor de directie-makelaar ervan uit gaat dat het binnen onderhoud maar ook het buiten onderhoud in een slechte staat verkeerd. Omtrent de aanwezige installaties kan de directie-makelaar helaas geen verder mededelingen doen.

Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.


Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
eengezinswoning
Type woning
vrijstaande woning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
1926
In aanbouw
nee

Details

Ligging
in woonwijk
Permanente bewoning
ja

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
97 m²
Perceel
319 m²
Inhoud
320 m³

Indeling

Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Aantal etages
2
Aantal badkamers
1
Badkamervoorzieningen
douche
Keuken type
dichte keuken, half open keuken, inbouwapparatuur, open keuken, woonkeuken

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Zaandam D 5424
Oppervlakte
319 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom

Buitenruimte

Tuintype(n)
achtertuin, voortuin, zijtuin
Hoofdtuin type
achtertuin
Hoofdtuin oppervlakte
210 m²
Hoofdtuin achterom
nee
Totale oppervlakte
254 m²

Parkeergelegenheid

Faciliteit
openbaar parkeren

Omschrijving

Registergoed
Een vrijstaande woning met grond, erf en tuin, staande en gelegen te 1504 AV Zaandam, Zuiderven 1, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie D nummer 5424, groot 319 m².

Bezichtigen is NIET mogelijk.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 22 februari 2022 vanaf 14:00 uur, online veiling via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bva-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. Voor zover de directie-makelaar heeft kunnen constateren wordt het object niet door de eigenaar bewoond.

Locatie
De woning staat in een woonwijk en is op 5 minuten rij-afstand van onder andere de supermarkt “Vomar”. Ook zijn er verschillende basisscholen gelegen op loopafstand.

Bereikbaarheid
De woning is gelegen op een goed bereikbare plek met een bushalte op 4 minuten loopafstand en een snelweg in de nabijheid. Parkeren kan op openbare parkeerplekken.

Indeling
De directie-makelaar heeft de woning niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling.
Begane grond:
Entree, hal, toilet en woonkamer, keuken.
Eerste verdieping:
Twee slaapkamers en een badkamer.

Woonoppervlakte Circa 97 m² (bron: BAG viewer).
Inhoud Circa 320 m³ (bron: verkregen van derde).
Voorzieningen In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.
Bouwjaar Circa 1926 (bron: BAG-viewer).
Bouwaard Voor-, zij- en achtergevel metselwerk. Het dak is gedekt met pannen. De houten kozijnen zijn gedeeltelijk voorzien van dubbel glas.
Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW. De openbare veiling vindt plaats op 22 februari 2022 vanaf 14:00 uur, online (bij inzet en afslag) via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 7 februari 2022 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht Hermans & Schuttevaer t.a.v. de heer T. Bos, Jozef
Israëlskade 46-48, 1072 SB Amsterdam, of per mail: tbos@herschut.nl. Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op bva-auctions.com. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.


Inzetpremie De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.
Gunning De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.
Veilingkosten De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.
Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Bijzonderheden
Volgens ingewonnen informatie staat de woning al geruime tijd leeg, waardoor de directie-makelaar ervan uit gaat dat het binnen onderhoud maar ook het buiten onderhoud in een slechte staat verkeerd. Omtrent de aanwezige installaties kan de directie-makelaar helaas geen verder mededelingen doen.

Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.


Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
eengezinswoning
Type woning
vrijstaande woning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
1926
In aanbouw
nee

Details

Ligging
in woonwijk
Permanente bewoning
ja

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
97 m²
Perceel
319 m²
Inhoud
320 m³

Indeling

Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Aantal etages
2
Aantal badkamers
1
Badkamervoorzieningen
douche
Keuken type
dichte keuken, half open keuken, inbouwapparatuur, open keuken, woonkeuken

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Zaandam D 5424
Oppervlakte
319 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom

Buitenruimte

Tuintype(n)
achtertuin, voortuin, zijtuin
Hoofdtuin type
achtertuin
Hoofdtuin oppervlakte
210 m²
Hoofdtuin achterom
nee
Totale oppervlakte
254 m²

Parkeergelegenheid

Faciliteit
openbaar parkeren

Foto's

Kaart Zuiderven 1 Zaandam

naar Zuiderven 1 Zaandam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand