Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Wethouder Doevenstraat 6 Halfweg

Veiling

Omschrijving

Online executieveiling 10 oktober 2023 vanaf 11:00 uur van:

Registergoed
1. het vrijstaande woonhuis met garage, ondergrond, erf en tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als 1165 MH Halfweg aan de Wethouder Doevenstraat 6, kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M nummer 3208, groot 529 m².
2. een perceel grond gelegen nabij het perceel plaatselijk bekend als 1165 MH Halfweg achter Wethouder Doevenstraat 6, kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M nummer 3207, groot 1 m²
Zowel perceel 1 als perceel 2 worden in één slag in veiling gelegd.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 10 oktober 2023 om 11:00 uur, online veiling via vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Herman & Schuttevaer Notarissen N.V.

Aanvang veiling
Check vastgoedveiling.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Het is niet mogelijk om het woonhuis te bezichtigen.

Gebruik
De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren dat het object wordt bewoond door de eigenaar, danwel door derde in gebruik is.

Locatie
Gelegen aan een autoluw hofje in een kleinschalige nieuwbouwwijk de ‘Hollandse Spiegels’ in Halfweg aan het water “De Groote Braak en nabij de Golfbaan Spaarnwoude en het Noordzeekanaal.
Er bevinden zich diverse alledaagse voorzieningen in de nabije omgeving van het object. Voorzieningenniveau in Halfweg is beperkt, voor alledaagse levensbehoeften is Halfweg hoofdzakelijk afhankelijk van de plaatsen Zwanenburg, Haarlem en stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer (Amsterdam).

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met zowel de auto alsmede het openbaar vervoer is goed, er bevinden zich diverse uitvalswegen en bushaltes in de nabije omgeving. Halfweg beschikt eveneens over een NS treinstation (sprinter) met verbindingen naar Haarlem en Amsterdam.

Indeling
De vermoedelijke indeling is als volgt:
Begane grond: entree, ruime hal met garderobe, toiletruimte, de woonkeuken met uitzicht over “De Groote Braak” en geeft toegang tot zowel de zij- als achtertuin en een ruime keuken.

De garage en een separate berging grenzen aan de oprit en staan los van het woonhuis
De tuin is omheind door een ijzeren sier hekwerk.

Verdieping: de overloop geeft toegang tot alle vertrekken. Aan de voorzijde zijn er 2 prima slaapkamers, de 3e slaapkamer is thans in gebruik als kastenkamer. Vanaf de overloop is vermoedelijk de 2e badkamer, het separate toilet en de was- en stookruimte bereikbaar.

Woonoppervlakte
Circa 185 m² (bron: BAG-viewer).

Voorzieningen
In de woning zijn voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 2009 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor-, zij- en achtergevel metselwerk en rabatdelen. Houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing, (vermoedelijk) betonnen vloeren en plafonds.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Bijzonderheden
Perceelsgrenzen
Blijkens de aan de akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden gehechte luchtfoto (bijlage) lijkt een gedeelte van hetgeen bij Rechthebbenden thans waarschijnlijk in gebruik is, gelegen op een naastgelegen perceel niet in eigendom van Rechthebbenden. Deze bijlage dient enkel als globale situatietekening te worden beschouwd.
Uit deze bijlage lijkt de aan oostelijke zijde van het perceel gelegen strook grond gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M nummer 2752 in gebruik te zijn bij de Rechthebbenden.
Voor wat betreft kadastraal perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M nummer 3207 lijkt het dat het perceel(tje) (een vierkante meter) in gebruik is bij de rechthebbende van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M, nummer 3238.
Voorts geldt voor wat betreft kadastraal perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M nummer 3208 dat mogelijk een gedeelte van het perceel aan de noordelijke zijde in gebruik is bij de rechthebbende van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M, nummer 3238 ten gevolge van een overbouw.
Met betrekking tot het huidige gebruik van deze percelen zijn geen bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of kettingbedingen bekend die uit de kadastrale registers blijken.

De Koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe zoals verder omschreven in artikel 19 van de akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden. Ter zake bovenstaande heeft de Koper geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Notaris en geven Verkoopster en de Notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 10 oktober 2023 om 11:00 uur, online (bij inzet en afslag) via vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de “AVVE”), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: vastgoedveiling.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 25 september 2023 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de Veilingnotaris te worden Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. mevrouw B. de Groot, Jozef Israëlskade 48 1072 SB Amsterdam, of per email: bdegroot@herschut.nl .

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op vastgoedveiling.nl.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te
gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op vastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Koopprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
8 september 2023
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Herenhuis, vrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2009
Ligging
Aan rustige weg, aan water, in woonwijk, open ligging, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Wonen
185 m²
Perceel
530 m²
Inhoud
555 m³

Indeling

Aantal kamers
4 kamers (3 slaapkamers)
Aantal badkamers
2 badkamers
Badkamervoorzieningen
Douche, toilet
Aantal woonlagen
2

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Haarlemmerliede en Spaarnwoude M 3208
Oppervlakte
529 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
HLM04-M-3208
Perceelnaam
Haarlemmerleide en Spaarnwoude M 3207
Oppervlakte
1 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Tuin
Tuin rondom

Garage

Capaciteit
1 auto

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op eigen terrein, openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken