Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Hannie Schaftstraat 41 Alkmaar

Veiling

Omschrijving

Online executieveiling 30 april 2024 vanaf 10:00 uur van:

Het registergoed
Het woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Hannie Schaftstraat 41 te 1827 LM Alkmaar, Kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie I, nummer 3623, groot één are en tweeëndertig centiare

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 30 april 2024 vanaf 10:00 uur, online veiling via vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Herman & Schuttevaer Notarissen N.V.

Aanvang veiling
Check vastgoedveiling.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er wordt onderzocht om bezichtigingen te kunnen gaan houden.

Gebruik
De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren dat het object wordt bewoond door de eigenaar of een derde.

Locatie
In een kindvriendelijk wijk Daalmeer, hetgeen een ruim opgezette en groene woonwijk met veel water en groen- en speelvoorzieningen voor kinderen. Park De Groene Voet is op enkele minuten afstand en recreatiegebied ‘Geestmerambacht’ ligt op zo’n 10 minuten fietsen. Verschillende scholen zijn in de buurt en winkelcentrum ‘Daalmeer’ met o.a. een Jumbo bevindt zich op loopafstand. Het NS-station is 15 minuten fietsen en het is 20 minuten fietsen naar de gezellige binnenstad.

Bereikbaarheid
Via de rondweg van Alkmaar is de A-9 goed bereikbaar. In circa 40 minuten is Haarlem en/of Amsterdam bereikbaar.
Met het openbaar vervoer is vanuit deze woonwijk een goede busverbinding naar het NS-station van Alkmaar.

Indeling
Vermoedelijke indeling:
Begane grond: entree/hal, meterkast, toilet, woonkamer, bergkast, open keuken. Vanuit de woonkamer is toegang tot de serre met een schuifpui naar de achtertuin gelegen op het westen.
1e verdieping: overloop met toegang tot 3 ruime slaapkamers (waarvan 1 aan de voor- en 2 aan de achterzijde) en de badkamer.
2e verdieping: vaste trap naar de 2e verdieping. 4e slaapkamer en werkkamer, opstelling c.v.-installatie. Zolder is voorzien van een Velux dakraam aan de voorzijde en een kleiner dakraam aan de achterzijde. Tevens is er een kleine vliering aanwezig.
Tuin: de achtertuin is op het westen met een achterom en aangebouwde serre. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een houten en een parkeerplaats op eigen terrein.

Woonoppervlakte
Circa 116 m² (bron: BAG-viewer).

Voorzieningen
In het woonhuis zijn voorzieningen aanwezig.
Bouwjaar
Circa 1989 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor- en achtergevel voorzien van metselwerk, houten kozijnen met dubbel glas en pannen dakbedekking.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan genaamd Alkmaar Noord, is de bestemming wonen en berging.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 30 april 2024 vanaf 10:00 uur, online (bij inzet en afslag) via vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de “AVVE”), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: vastgoedveilingen.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 15 april 2024 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de Veilingnotaris te worden Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. de heer T. Bos, Jozef Israëlskade 48 1072 SB Amsterdam, of per email: tbos@herschut.nl
Het gebruik van het biedformulier voor de onderhandse biedingen is verplicht en is te vinden op veilingnotaris.nl en op vastgoedveiling.nl.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op vastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

?

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Koopprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
3 april 2024
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1989
Soort dak
Pannen
Ligging
Aan rustige weg, in woonwijk

Oppervlakten en inhoud

Wonen
116 m²
Perceel
132 m²
Inhoud
348 m³

Indeling

Aantal kamers
5 kamers (4 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Douche, wastafel
Aantal woonlagen
3

Energie

Energielabel
C

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Alkmaar I 3623
Oppervlakte
132 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
AMR01-I-3623

Buitenruimte

Tuin
Achtertuin, voortuin
Achtertuin
43 m²
Ligging tuin
Gelegen op het west bereikbaar via achterom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op eigen terrein, openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken

Media