Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Constantijnstraat 26 Lisse

Veiling

Omschrijving

Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 19 september 2023 vanaf 10:00 uur, online veiling via vastgoedveilingen.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Herman & Schuttevaer Notarissen N.V.

Registergoed:
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woonruimte op de begane grond, met berging in de kelder van hetzelfde gebouw, gelegen te Lisse aan de Constantijnstraat 26, kadastraal bekend gemeente Lisse sectie D nummer 6382 appartementsindex 25 uitmakende het 10/396e aandeel in de gemeenschap.

Gebruik:
De directie-makelaar heeft kunnen constateren dat het object niet wordt bewoond.

Locatie:
Gelegen op goede stand en omgeving in het centrum van Lisse.

Bereikbaarheid:
Goed bereikbaar met zowel de auto alsmede het openbaar vervoer er bevinden zich diverse bushaltes in de directe omgeving.

Indeling:
Begane grond: Entree, hal, woonkamer met toegang tot tuin en aan de voorzijde een slaapkamer.
Berging in de kelder.

Woonoppervlakte:
Circa 49 m² (bron: BAG-viewer).

Voorzieningen:
In de woning zijn voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar:
Circa 1976 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard:
Voor- en achtergevel metselwerk. Houten gevelkozijnen, betonnen begane grondvloer en een pannen kap.

Vereniging van Eigenaars:
Vereniging van Eigenaars Constantijnstraat 2 tot en met 48 (even nummers) en 1 tot en met 23 (oneven ) is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27358009. De Vereniging wordt professioneel geadministreerd door JWA aan de Cilinderweg 1 te Roelofarendsveen.
Conform de overhandigde stukken van de administrateur lijkt de VvE een financieel gezonde positie te vervullen. De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt € 136,09 plus het maandelijkse voorschot warmtekosten van € 45,00. De betalingsachterstand inzake de verschuldigde servicekosten en eventuele andere verschuldigde bijdragen in het lopende en voorafgaande boekjaar per d.d. 13-07-2023 (VvE-bijdrage en warmtekosten) € 4.544,30

Milieu:
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tanks:
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming:
Het object heeft de bestemming wonen.

Bijzonderheden:
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bezichtiging:
Bezichtigingen niet mogelijk.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW. De openbare veiling vindt plaats op 19 september 2023 vanaf 10:00 uur, online (bij inzet en afslag) via vastgoedveilingen.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de “AVVE”), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: vastgoedveilingen.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 4 september 2023 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de Veilingnotaris te worden Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. de heer T. Bos, Jozef Israëlskade 48 1072 SB Amsterdam, of per email: tbos@herschut.nl.

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op vastgoedveilingen.nl.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op vastgoedveilingen.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Aangeboden sinds
21 augustus 2023
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, benedenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1976
Ligging
Aan rustige weg, beschutte ligging, in woonwijk

Oppervlakten en inhoud

Wonen
49 m²
Inhoud
150 m³

Indeling

Aantal kamers
2 kamers (1 slaapkamer)
Aantal woonlagen
1

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Lisse D 6382
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
LSE00-D-6382

Buitenruimte

Tuin
Achtertuin
Achtertuin
35 m²
Ligging tuin
Gelegen op het noordwest bereikbaar via achterom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken