Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Vorige | Volgende
veiling

Van der Lelijstraat 69 I Delft

Veiling

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Online executieveiling op 10 december 2020 van: Registergoed Het appartementsrecht voor een maisonnette woning op de 3e en 4e woonlaag, plaatselijk bekend als Van der Lelijstraat 69-I, 2614 EG Delft, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, nummer 5654, indexnr. A80, uitmakende het 3/319? aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het erfpachtsrecht eindigend op 4 maart 2034 ven een perceel grond,...

Kenmerken

Soort woning
Maisonnette
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg
Bouwjaar
1957

Omschrijving

Online executieveiling op 10 december 2020 van:

Registergoed
Het appartementsrecht voor een maisonnette woning op de 3e en 4e woonlaag, plaatselijk bekend als Van der Lelijstraat 69-I, 2614 EG Delft, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, nummer 5654, indexnr. A80, uitmakende het 3/319? aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het erfpachtsrecht eindigend op 4 maart 2034 ven een perceel grond, eigendom van de gemeente Delft, met de rechten van de erfpachters van de zich op die grond bevindende opstallen, bestaand uit een flatgebouw met toebehoren, gelegen te Delf ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F nummer 5563 groot 79.055 m².

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 10 december 2020, online veiling via nationalevastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of nationalevastgoedveiling.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond.

Locatie
Gelegen in de Kuiperwijk te Delft op een goed bereikbare locatie met alle benodigde voorzieningen zoals winkels, scholen, sportverenigingen en (stads)park in de directe nabijheid.

Bereikbaarheid
Gelegen nabij lokale uitvalswegen en in op circa tweeënhalve kilometer afstand van de rijksweg A4.

Indeling
De directie-makelaar heeft de woning niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling:
Woonlaag 1: entree, gang, toilet, trapopgang, woonkamer aan de achterzijde, keuken aan de voorzijde.
Woonlaag 2: overloop, 3 slaapkamers waarvan 1 met toegang tot balkon, badkamer.

Woonoppervlakte
Circa 82 m² (bron: informatie derden).

Inhoud
Circa 289 m³ (bron: informatie derden).

Voorzieningen
In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1957 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor-, zij- en achtergevel metselwerk, de houten kozijnen zijn voorzien van dubbel glas. Het platte dak is gedekt met bitumen.

Vereniging van Eigenaren
De administratie van “Vereniging van Eigenaren van Blommesteinstraat en van der Lelystraat, Delft” wordt gevoerd door VAST VvE Beheer B.V.
Volgens opgave van de administrateur bedragen de maandelijkse servicekosten voor het jaar 2020 € 210,00.
De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar voor rekening van de koper.
Het aandeel in het reservefonds voor genoemde appartementsrechten bedraagt per 31 december 2019 € 2.300,15.
Bij de overdracht van het appartement worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn € 122,50 en worden eveneens bij koper in rekening gebracht.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 25 november 2020 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C’M’S’ Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mevrouw I. Ruiter, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email: ineke.ruiter@cms-dsb.com
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op de websites van veilingnotaris.nl en op nationalevastgoedveiling.nl. Dit formulier dient online ingevuld te worden. Pas na het invullen, kan het formulier gedownload worden.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op nationalevastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper belasting overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Maisonnette
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1957

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
82 m²
Bruto inhoud
289 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal badkamers
1
Voorzieningen badkamer
wastafel, douche

Energie

Isolatie
dubbel glas

Kadastrale gegevens

Gemeente
Delft
Sectie
F
Indexnummer
80
Perceel
5654
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
openbaar parkeren

Foto's

Kaart Van der Lelijstraat 69 I Delft

naar Van der Lelijstraat 69 I Delft
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand