Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Vorige | Volgende
veiling

Torenvalklaan 3 Almere

Veiling

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Executoriale verkoping (ex artikel 3:268; jo 3:254 BW respectievelijk ex artikel 514 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) op 18 oktober 2021 vanaf 18:00 uur in CAFÉ-RESTAURANT DAUPHINE, Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam alsmede via online veiling via openbareverkoop.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V. Registergoed...

Kenmerken

Soort woning
Vrijstaande woning
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
per 15-11-2021
Bouwjaar
1998
Ligging
In bosrijke omgeving, aan rustige weg, aan bosrand

Omschrijving

Executoriale verkoping (ex artikel 3:268; jo 3:254 BW respectievelijk ex artikel 514 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) op 18 oktober 2021 vanaf 18:00 uur in CAFÉ-RESTAURANT DAUPHINE, Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam alsmede via online veiling via openbareverkoop.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.

Registergoed
Een vrijstaande woning met berging ondergrond en tuin, staande en gelegen te 1343 BA Almere, Torenvalklaan 3, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie A nummer 552, groot 834 m².

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of openbareverkoop.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Locatie
De woning is gelegen in de wijk vogelhorst te Almere Hout, een woonwijk van eerste stand in het buitengebied van Almere. Nabij een 27 holes golfbaan en in een bosrijke omgeving. Er zijn geen voorzieningen zoals scholen en winkels in de directe omgeving.

Bereikbaarheid
De uitvalswegen richting het Gooi en Amsterdam zijn makkelijk en snel te bereiken.

Indeling
De directie-makelaar heeft de woning niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling:
begane grond:
Ruime hal, trap naar de eerste verdiepingen een toilet. Toegang gevend tot woonkamer met open keuken (oorspronkelijke garage is bij de woning getrokken).
eerste verdieping:
Overloop, vier slaapkamer en twee badkamers

Woonoppervlakte
Circa 208 m² (bron: verkregen derde).

Inhoud
Circa 800 m³ (bron: verkregen derde).

Voorzieningen
Er zijn in de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1998 (bron: verkregen derde).

Bouwaard
Voor-, zij- en achtergevel metselwerk en beplating. Plat dak is bitumineus gedekt en het hellend dak is deels bedekt met pannen.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of openbareverkoop.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Contact
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op openbareverkoop.nl of neemt u contact op met:
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
020 - 589 3010
info@khmakelaardij.nl

C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.
Dit dossier is in behandeling bij:
Bianca de Groot
020-301 62 80
bianca.degroot@cms-dsb.com

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 18 oktober 2021 vanaf 18:00 uur, online (bij inzet en afslag) via openbareverkoop.nl en in CAFÉ-RESTAURANT DAUPHINE, Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V. Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 3 oktober 2021 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C’M’S’ Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mevrouw B. de Groot, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email: bianca.degroot@cms-dsb.com
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op openbareverkoop.nl.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te
gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op openbareverkoop.nl en veilingnotaris.nl
Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
per 15-11-2021

Bouw

Soort woning
Vrijstaande woning
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1998

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
208 m²
Bruto inhoud
800 m³
Perceeloppervlakte
834 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Aantal badkamers
1
Voorzieningen badkamer
toilet

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Almere
Sectie
A
Perceel
552
Oppervlakte
834 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
In bosrijke omgeving, aan rustige weg, aan bosrand
Tuintype
tuin rondom
Bereikbaar via achterom
nee

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
op eigen terrein

Foto's

Kaart Torenvalklaan 3 Almere

naar Torenvalklaan 3 Almere
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand