Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Vorige | Volgende
veiling

Rijk van Batouwe 6 Kesteren

Veiling

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Online executieveiling 14 september 2021 vanaf 10:30 uur Registergoed Een recreatiewoning met tuin, erf, (onder)grond en verder toebehoren, staande en gelegen te 4041 SZ Kesteren, Rijk van Batouwe 6, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nummer 836, groot 237 m². Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 14 september 2021 vanaf 10:30 uur, online veiling via...

Kenmerken

Soort woning
Bungalow
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg
Bouwjaar
2010
Ligging
Buiten bebouwde kom, aan water, aan rustige weg

Omschrijving

Online executieveiling 14 september 2021 vanaf 10:30 uur

Registergoed
Een recreatiewoning met tuin, erf, (onder)grond en verder toebehoren, staande en gelegen te 4041 SZ Kesteren, Rijk van Batouwe 6, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nummer 836, groot 237 m².

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 14 september 2021 vanaf 10:30 uur, online veiling via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bva-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond.

Locatie
Het object is gelegen op een park met recreatiewoningen en een
Campinggedeelte tussen Kesteren en Meerten. Uitgebreidere voorzieningen zijn in de plaatsen Wageningen, Tiel en Veenendaal.

Bereikbaarheid
Het object is goed te bereiken met eigen vervoer en is enkele minuten verwijderd van de A15 en de provinciale weg N320.

Indeling
De directie-makelaar heeft de woning niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling.
Entree, woonkamer, keuken, 2 slaapkamers en een badkamer.

Woonoppervlakte
Circa 48 m² (bron: informatie derden).

Inhoud
Circa 144 m³ (bron: informatie derden).

Voorzieningen
In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 2010 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor-, zij- en achtergevel beplating. Het dak is gedekt met plaatmateriaal. De kunststof kozijnen zijn voorzien van dubbel glas.

Bijdrage
Volgens het park zou iedereen een parkbijdrage moeten leveren van € 1.300,00. De parkbeheerder heeft vermeld dat er een achterstand in de betaling is van circa € 2.815,00. Omtrent een uitsplitsing van deze kosten verwijzen wij eenieder naar de parkbeheerder.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming recreatieverblijf.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bva-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 14 september 2021 vanaf 10:30 uur, online (bij inzet en afslag) via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 30 augustus 2021 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C’M’S’ Derks Star Busmann N.V. t.a.v. de heer T. Bos, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email: ton.bos@cms-dsb.com

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op bva-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te
gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.
Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Bungalow
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
2010

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
48 m²
Bruto inhoud
144 m³
Perceeloppervlakte
237 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Kesteren
Sectie
D
Perceel
836
Oppervlakte
237 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Buiten bebouwde kom, aan water, aan rustige weg
Tuintype
tuin rondom
Bereikbaar via achterom
nee

Garage

Soort garage
parkeerplaats

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
openbaar parkeren

Foto's

Kaart Rijk van Batouwe 6 Kesteren

naar Rijk van Batouwe 6 Kesteren
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand