Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Vorige | Volgende
veiling

Herenstraat 50 Monster

Veiling

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Online executieveiling op 15 december 2020 van: Registergoed Een woonhuis met erf, tuin en verder toe- en aanbehoren, ondergrond en bijbehorende grond, plaatselijk bekend als Herenstraat 50, 2681 BH Monster, gemeente Westland, kadastraal bekend gemeente Monster, sectie G nummer 6.238 groot 207 m². Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te...

Kenmerken

Soort woning
Tussenwoning
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg
Bouwjaar
1905
Ligging
In woonwijk, in centrum

Omschrijving

Online executieveiling op 15 december 2020 van:

Registergoed
Een woonhuis met erf, tuin en verder toe- en aanbehoren, ondergrond en bijbehorende grond, plaatselijk bekend als Herenstraat 50, 2681 BH Monster, gemeente Westland, kadastraal bekend gemeente Monster, sectie G nummer 6.238 groot 207 m².

Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen:
• naar een aantekening in voormelde openbare registers ter zake een besluit op basis van Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet, betrokken gemeente: Westland, afkomstig uit stuk 294;
• naar een stuk van de gemeente Westland de dato 19 maart 2020, waarin staat vermeld: “Op het registergoed Herenstraat 50 te Monster valt de beperking Splitsingsvergunningstelsel Regionale huisvestingsverordening. De enzovoorts In de Huisvestingswet wordt geregeld dat gemeenten in de Huisvestingsverordening beperkingen kunnen leggen op het splitsen, samenvoegen of onttrekken van woonruimten. De verordening die voor de gemeente van toepassing is, is de Huisvestingsverordening 2019 gemeente Westland.”

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 15 december 2020, online veiling via nationalevastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of nationalevastgoedveiling.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond.

Locatie
Gelegen in de dorpskern van Monster, met op loopafstand diverse voorzieningen zoals winkels, scholen en kleinschalige horeca.

Bereikbaarheid
Gelegen nabij lokale uitvalswegen. De rijkswegen A20 en A4 liggen beide op circa 11 kilometer afstand van de woning.

Indeling
De directie-makelaar heeft de woning niet van binnen kunnen inspecteren. In de beschikbare archieven is hierover geen informatie te vinden.

Woonoppervlakte
Circa 124 m² (bron: BAG-viewer)

Inhoud
Circa 353 m³ (bron: afgeleide van woonoppervlakte)

Voorzieningen
In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1905 (bron: BAG-viewer)

Bouwaard
Voor- en zijgevel stucwerk, achtergevel vanaf de straat niet waarneembaar, het dak is gedekt met pannen.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 30 november 2020 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C’M’S’ Derks Star Busmann N.V. t.a.v. de heer T. Bos, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email: ton.bos@cms-dsb.com
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op de websites van veilingnotaris.nl en nationalevastgoedveiling.nl. Dit formulier dient online ingevuld te worden. Pas na het invullen, kan het formulier gedownload worden.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.nationalevastgoedveiling.nl en www.veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper belasting overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Tussenwoning
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1905
Dakmateriaal
pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
124 m²
Bruto inhoud
353 m³
Perceeloppervlakte
207 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
1

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Monster
Sectie
G
Perceel
6238
Oppervlakte
207 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk, in centrum
Tuintype
achtertuin
Tuin
Zuidoost, 5.80 x 9.70 m
Oppervlakte
56 m²
Bereikbaar via achterom
nee

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
openbaar parkeren

Foto's

Kaart Herenstraat 50 Monster

naar Herenstraat 50 Monster
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand