Vorige | Volgende

Dr. Welfferweg 59 Westbroek

Geveild

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Executieveiling 3:268 BW d.d. 20 mei 2019 Woonboerderij met schuren, erf, tuin en grasland aan de Dr. Welfferweg 59 te 3615 AL Westbroek Registergoed 1. woonboerderij genaamd "Zeldenrust", bestaande uit het woonhuis met schuren, erf, tuin en weiland te Westbroek, plaatselijk bekend Dr. Welfferweg 59 te 3615 AL Westbroek, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N nummer 347, groot een en...

Kenmerken

Soort woning
Woonboerderij
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Verkocht
Aanvaarding
in overleg
Bouwjaar
1800
Ligging
Aan rustige weg, landelijk gelegen, open ligging, vrij uitzicht

Omschrijving

Executieveiling 3:268 BW d.d. 20 mei 2019
Woonboerderij met schuren, erf, tuin en grasland aan de Dr. Welfferweg 59 te 3615 AL Westbroek

Registergoed
1. woonboerderij genaamd "Zeldenrust", bestaande uit het woonhuis met schuren, erf, tuin en weiland te Westbroek, plaatselijk bekend Dr. Welfferweg 59 te 3615 AL Westbroek, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N nummer 347, groot een en veertig are en zestig centiare en nummer 202, groot 3 hectare, 46 are en 25 centiare;
2. het recht van opstal tot het in eigendom hebben (onderhouden), beheren en zonodig vernieuwen van een infrastructureel werk inclusief toebehoren op een perceel grond, gelegen tegenover 3615 BJ Westbroek, Dr. Welfferweg 59, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2270, groot 19 centiare, waarvan de eigendom belast met gemeld opstalrecht toebehoort aan de Gemeente De Bilt (correspondentieadres: Soestdijkseweg 173 te 3721 AB Bilthoven);
3. het recht van opstal tot het in eigendom hebben (onderhouden), beheren en zonodig vernieuwen van een infrastructureel werk inclusief toebehoren op een perceel grond, gelegen nabij en tegenover 3615 BJ Westbroek, Dr. Welfferweg 59, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2260, groot 13 centiare, waarvan de eigendom belast met gemeld opstalrecht toebehoort aan het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (correspondentieadres: Korte Ouderkerkerdijk 7 te 1096 AC Amsterdam).

Het registergoed wordt als een geheel aangeboden, dus niet afzonderlijk.

Algemeen EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268; jo 3:254 BW respectievelijk ex artikel 514 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) op 20 mei 2019 's-middags nà 16.30 uur in CAFÉ-RESTAURANT DAUPHINE, Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam.

Bezichtiging
Indien mogelijk uitsluitend op afspraak.

Onderhands bod
Tot 14 dagen voor de verkoopdatum (uiterlijk 5 mei 2019 23:59 uur) kunnen onderhandse onvoorwaardelijke schriftelijke biedingen worden ingediend aan het adres van de vorengenoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan. Ten aanzien van het Registergoed onder 2. en 3. genoemd geldt dat er (nu het betreft een beslagexecutie) geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden. Verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de verkregen informatie zoals vernoemd in deze publicatie.

Omschrijving
Woonboerderij genaamd "Zeldenrust" met schuren, erf, tuin en grasland.

De directie-makelaar heeft de woning en het terrein niet kunnen betreden. Op basis van ingewonnen informatie bestaat de woonboerderij uit twee bouwlagen, een overdekt zwembad, een hardcore tennisbaan, vrijstaande garage voor meerdere auto's, eigen parkeerterrein, een carport, een boomgaard en grasland.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond. Volgens ingewonnen informatie is er niemand op het adres woonachtig.

Locatie
De woonboerderij ligt in Westbroek aan een doorgaande weg met lintbebouwing. De locatie geeft een landelijke indruk met aan weerszijden van de weg bebouwing en landerijen. De dichtstbijzijnde voorzieningen als supermarkten, winkels openbare gebouwen en horeca gelegenheden bevinden zich op circa een kwartier rijden.

Het Noorderpark
Het "Noorderpark" is het veenweidegebied ten noorden van de stad Utrecht en is onderdeel van het Groene Hart. Het wordt grofweg begrensd door de stad Utrecht en Maarssen in het zuidwesten, de woonkernen De Bilt en Bilthoven in het oosten, de bos en heidegebieden van het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten in het noorden en de
Loosdrechtse plassen in het noordwesten. Het totale gebied is circa 5.900 hectare groot, waarvan in het westelijk deel de nadruk op natuur ligt. Het oostelijk deel is als agrarisch gebied aangewezen en het zuidelijke gedeelte, tegen de stad Utrecht aan, als recreatiegebied.

Bereikbaarheid
De locatie is per auto goed bereikbaar en ligt circa 3 kilometer van de rijksweg A27.

Woonoppervlakte
Circa 491 m2 (bron: BAG-viewer)

In tegenstelling tot de vermelde gegevens uit de BAG-viewer, blijkt uit de informatie die aan de directie-makelaar ter beschikking is gesteld de volgende onderverdeling in oppervlakten:
Woonruimte Begane grond 222m2
Kantoorruimte Begane grond 90 m2
Kantoorruimte en reserve ruimte 1e etage 40 m2
Fitness ruimte 1e etage 90 m2
Overdekt zwembad Begane grond 137 m2
Garage Begane grond 130 m2
Bergruimte Begane grond 65 m2
Totaal 637 m2

De opgegeven maatvoering is overgenomen uit een taxatierapport die door onze opdrachtgever aan ons ter beschikking is gesteld. De juistheid van deze maatvoering is door ons kantoor niet te controleren, derhalve is deze informatie slechts en alleen ter indicatie.

Voorzieningen
Op basis van verkregen informatie:
Gasgestookte combiketel met radiatoren voorzien van thermostaat kranen en deels vloerverwarming (woonkeuken en -kamer). Mechanische ventilatie (keuken, sanitaire ruimten en fitnessruimte).
Op afstand bedienbaar hekwerk met videofooninstallatie, speciaal hang- en sluitwerk en alle opstallen zijn voorzien van bewakingscamera's en vermoedelijk aangesloten op de centrale van een bewakingsdienst.

Bouwjaar
Circa 1800 (bron: BAG-viewer)

Bouwaard
Metselwerk en voorzien van pleisterwerk, kunststof kozijnen met isolerende beglazing. Het dak is gedekt met riet, de bijgebouwen zijn gedekt met pannen.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming woonboerderij
Het onderhavige vastgoed valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0310.0002BP11004-VG03 van de gemeente De Bilt, vastgesteld op 12 april 2017. Conform dit plan is de bestemming van het onderhavige object: "wonen".

Bestemming grasland
Met betrekking tot het grasland geldt het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0310.0002BP11004-VG03 van de gemeente De Bilt, vastgesteld op 12 april 2017. Conform dit plan is de bestemming van het grasland: "Agrarisch met waarde 2 en 3".
Beide bestemmingplannen zijn te raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Inzetpremie
De plokpenning bedraagt 1% van het hoogste opbod in veiling inclusief BTW ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op eersteamsterdamse.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer:
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten.

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Woonboerderij
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1800
Daktype
zadeldak
Dakmateriaal
riet

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
491 m²
Overige inpandige ruimte
130 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
3805 m²
Externe bergruimte
65 m²
Bruto inhoud
2.000 m³
Perceeloppervlakte
38.817 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
10
Voorzieningen
mechanische ventilatie

Energie

Soort verwarming
c.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water
c.v.-ketel

Kadastrale gegevens

Gemeente
Maartensdijk
Sectie
N
Perceel
347
Oppervlakte
4160 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Maartensdijk
Sectie
N
Perceel
202
Oppervlakte
34625 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Maartensdijk
Sectie
N
Perceel
2270
Oppervlakte
19 m²
Eigendomssituatie
Eigendom belast met opstal
 
 
Gemeente
Maartensdijk
Sectie
N
Perceel
2260
Oppervlakte
13 m²
Eigendomssituatie
Eigendom belast met opstal

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, landelijk gelegen, open ligging, vrij uitzicht
Tuintype
tuin rondom
Tuin
Oost, 45 x 90 m
Oppervlakte
3260 m²
Bereikbaar via achterom
ja

Garage

Soort garage
aangebouwd steen, aangebouwd hout
Capaciteit
5

Foto's

Kaart Dr. Welfferweg 59 Westbroek

naar Dr. Welfferweg 59 Westbroek
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand