Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Vorige | Volgende
veiling

Burgemeester Honnerlage Gretelaan 5 Schiedam

Veiling

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Online executieveiling op 10 november 2020 van: Registergoed Het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het gebruik van de woning met buitenruimte op de eerste verdieping, afzonderlijke berging op de begane grond en verder toebehoren aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan 5 te 3119 BA Schiedam, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie H, complexaanduiding 2660-A, appartementsindex 3,...

Kenmerken

Soort woning
Appartement/flat
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg
Service kosten
€ 156 p/m
Bouwjaar
1996

Omschrijving

Online executieveiling op 10 november 2020 van:

Registergoed
Het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het gebruik van de woning met buitenruimte op de eerste verdieping, afzonderlijke berging op de begane grond en verder toebehoren aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan 5 te 3119 BA Schiedam, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie H, complexaanduiding 2660-A, appartementsindex 3, alsmede een onverdeeld 118/1224e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht eindigende op 2 oktober 2093 van een perceel grond (eigendom van en gelegen in de gemeente Schiedam aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan), ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie H, nummer 2257, groot 420 m², afkomstig van het vervallen perceel nummer 1896, van diezelfde gemeente en sectie, met de rechten van de erfpachters op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een flatgebouw met toebehoren, plaatselijk bekend te Schiedam als Burgemeester Honnerlage Gretelaan 1 tot en met 21 (oneven nummers)

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 10 november 2020, online veiling via nationalevastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of nationalevastgoedveiling.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar het appartement niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft kunnen constateren dat ten tijde van de inspectie het appartement door de eigenaar in gebruik was.

Locatie
Gelegen nabij het centrum van Schiedam. Winkels, scholen en openbaar vervoer in de directe omgeving.

Bereikbaarheid
Gelegen op circa 1 kilometer van de rijksweg A20 en op loopafstand van NS-station Schiedam Centraal.

Indeling
De directie makelaar heeft het appartement niet van binnen kunnen inspecteren, het betreft hier een vermoedelijke indeling:
Begane grond: centrale hal met trappenhuis, lift en toegang tot de berging.
Eerste verdieping: entree/hal, toiletruimte, woonkamer met toegang tot het balkon, semi-open keuken, bijkeuken en 2 slaapkamers.

Woonoppervlakte
Circa 85 m² (bron: BAG-viewer).

Inhoud
Circa 245 m³ (bron: informatie derden).

Voorzieningen
In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1996 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor-, zij- en achtergevel metselwerk, het dak is gedekt met bitumen, de houten kozijnen zijn voorzien van dubbel glas.

Vereniging van Eigenaars
De administratie van de Vereniging van Eigenaars Gretelaan 1 t/m 21 Eigenaars (oneven) wordt gevoerd door MVGM VvE te Rijswijk.
Conform opgave van de administrateur bedragen de maandelijkse servicekosten voor het jaar 2020 € 155,72.
De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar voor rekening van de koper en bedragen tot en met 30 september 2020 € 4.452,93.
Het aandeel in het reservefonds voor genoemde appartementsrecht bedraagt per 16 september 2020 € 3.244,92.
Bij overdracht van het appartement worden administratiekosten in rekening gebracht deze kosten bedragen € 73,88 en worden eveneens bij koper in rekening gebracht.

Erfpachtgegevens
Een recht van erfpacht waarop de Model erfpachtvoorwaarden 1992 Gemeente Schiedam van toepassing zijn. De einddatum van het recht is tot en met 2 oktober 2093, de canon is afgekocht tot 2 oktober 2044, de eerstkomende herzieningsdatum is 2 oktober 2044.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 26 oktober 2020 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C’M’S’ Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mevrouw B. de Groot, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email: bianca.degroot@cms-dsb.com
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op nationalevastgoedveiling.nl. Dit formulier dient online ingevuld te worden. Pas na het invullen, kan het formulier gedownload worden.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op nationalevastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper belasting overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht

Service kosten
€ 156 p/m
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Appartement/flat
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1996
Daktype
plat dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
85 m²
Bruto inhoud
245 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Aantal badkamers
1
Voorzieningen badkamer
wastafel, ligbad

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Schiedam
Sectie
H
Indexnummer
3
Perceel
2660
Eigendomssituatie
Eigendom belast met erfpacht
Lasten afgekocht tot
zo 02/10/2044

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
openbaar parkeren

Foto's

Kaart Burgemeester Honnerlage Gretelaan 5 Schiedam

naar Burgemeester Honnerlage Gretelaan 5 Schiedam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand