Vorige | Volgende
veiling

De Lange Ring 10 * ANNA PAULOWNA, Industrieterrein Kruiswijk

Veiling

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Object Het bedrijfspand en het vrijstaande woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 1761 AS Anna Paulowna, De Lange Ring 10, gemeente Anna Paulowna, sectie L nummer 6076, groot 33 are en 25 centiare. Bezichtiging Woensdag 25 april 2018, 11:00 – 12:00 uur en/of Dinsdag 15 mei 2018, 14:00 – 15:00 uur Bezichtigingen zijn uitsluitend mogelijk op afspraak. Contact Voor...

Kenmerken

Soort object
Bedrijfsruimte
Type
Bedrijfsruimte met woonhuis
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Opp bedrijfshal
1.300 m²

Omschrijving

Object
Het bedrijfspand en het vrijstaande woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 1761 AS Anna Paulowna, De Lange Ring 10, gemeente Anna Paulowna, sectie L nummer 6076, groot 33 are en 25 centiare.

Bezichtiging
Woensdag 25 april 2018, 11:00 – 12:00 uur en/of Dinsdag 15 mei 2018, 14:00 – 15:00 uur
Bezichtigingen zijn uitsluitend mogelijk op afspraak.

Contact
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van bogauctions.com of neemt u contact op met:
C'M'S' Derks Star Busmann N.V.
Dit dossier is in behandeling bij: Bianca de Groot
Telefoon 020 - 301 62 80 of email: bianca.degroot@cms-dsb.com

Veiling
Openbare veiling ('executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW'). De openbare veiling vindt plaats op 17 mei 2018 vanaf 10:00 uur, online (bij inzet en afslag) via bog-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C'M'S' Derks Star Busmann N.V.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de AVVI2015,

Onderhandse bieding
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 2 mei 2018 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C'M'S' Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mevrouw B. de Groot, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email: bianca.degroot@cms-dsb.com

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: veilingnotaris.nl en op bog-auctions.com. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te
gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Locatie
Het onderhavige object is gelegen aan de rand van fase 2 van het industrieterrein Kruiswik te Anna Paulowna. Op dit industrieterrein is een combinatie van wonen en werken in diverse vormen, bedrijfsverzamelgebouwen en enkele grootschalige bedrijfsgebouwen. Vrij uitzicht over de landerijen (bollenvelden)

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is goed te noemen, omdat het industrieterrein gelegen is nabij de N249 en het NS Station Anna Paulowna met verbindingen naar onder andere Den Helder en Amsterdam.

Indeling
Bedrijfshal:
Begane grond: Een showroom, kantoor en kantine, twee opslagruimtes, opgang naar bovengelegen verblijfsruimte. Een afgescheiden privégedeelte met een serre.
Verdieping: kantoren, kantine en archief. Voorts is op deze verdieping een verblijfsruimte, welke thans is ingericht als woning en bestaat uit een gemeenschappelijke woonkamer met eetkeuken, dakterras, 4 slaapkamers, badkamer (v.v. douche, wastafel en aansluiting voor wasmachine) en een vliering.
De totale gebruiksoppervlakte van de bedrijfshal is circa 1.300 m² (niet conform de NEN2580-norm opgemeten).

Het vrijstaande woonhuis:
Begane grond: entree, meterkast, toiletruimte, woonkamer met toegang tot de tuin, een eetkamer, een royale keuken, bergruimte, bijkeuken met toegang tot de tuin, slaapkamer met aangrenzende badkamer (v.v. douche, wastafel en toilet).
Verdieping: Overloop, Grote slaapkamer aan de achterzijde met een inloopkast en aangrenzende badkamer (v.v. ligbad, wastafel, toilet en separate douche), 2 slaapkamers met ieder een dakkapel, een ruimte ingericht als stoomcabine en 2 werkkamers.
De totale gebruiksoppervlakte van het vrijstaande woonhuis bedraagt circa 250 m² (niet conform de NEN2580-norm opgemeten).

Voorzieningen
De bedrijfshal heeft uitgebreide groepenkast en is voorzien van krachtstroom. Het woonhuis heeft eveneens een uitgebreide groepenkast.
Verwarming geschiedt middels c.v.-ketels (Nefit Ecoline HR) en in het woonhuis middels vloerverwarming op de begane grond en de badkamer op de verdieping.

Bouwjaar
Bedrijfshal circa 1999 en het vrijstaande woonhuis circa 2003.

Bouwaard
Bedrijfshal: Staalconstructie, gevels zijn deels gemetseld en grotendeels met geïsoleerde sandwichelementen opgebouwd. Zowel de begane grondvloer, als de verdiepingsvloer is van beton.
Woonhuis: Traditionele bouw met spouwmuren, gemetselde gevels en betonnen vloeren. Het dak is belegd met geglazuurde pannen.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan (Beheersverordening uit 2013) zijn er diverse mogelijkheden voor het gebruik van het bedrijvengedeelte. Het vrijstaande woonhuis is bestempeld als bedrijfswoning.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.
Conform de ingewonnen informatie bij de gemeente Hollands Kroon, bevindt zich op het onderhavige perceel slechts 1 bedrijfswoning, zijnde het vrijstaande woonhuis. De gemeente is niet bekend met de woning in de bedrijfshal en heeft daar ook geen vergunning voor afgegeven.

Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de "Executant" aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het "Vastgoed"). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de "Samenvatting") te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de "Potentiële Kopers") dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico's van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de "Informatie") en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Conditie Service kosten
per vierkante meter per jaar

Bouw

Soort object
Bedrijfsruimte
Type
Bedrijfsruimte met woonhuis
Bouwtype
Bestaande bouw
Mogelijke functie(s)
Bedrijfsruimte

Oppervlakten en inhoud

Opp bedrijfshal
1.300 m²
In units vanaf
1.300 m²

Kadastrale gegevens

Gemeente
Anna Paulowna
Sectie
L
Perceel
6076
Oppervlakte
3325 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Foto's

Kaart De Lange Ring 10 * ANNA PAULOWNA, Industrieterrein Kruiswijk

naar De Lange Ring 10 * ANNA PAULOWNA, Industrieterrein Kruiswijk
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand